AQUA-PURITY

Parteneri pentru o viata sanatoasa!

 • Articolul 35 – Constitutia Romaniei

  (1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.
  (2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
  (3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.

  Domeniul apelor este unul dintre cele mai reglementate domenii în Uniunea Europeana. Astfel avem urmatoarele directive europene pentru domeniul apelor, fiecare avand corespondenta ei in legislatia romaneasca:

  • Directiva Cadru privind Apa 2000/60/EC este transpusa în legislatia nationala prin Legea nr. 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996. Aceasta directiva prevede un obiectiv comun pentru toate statele care o implementeaza: atingerea "calitatii ecologice si chimice bune" a apelor pâna în anul 2015. Asadar, Directiva Cadru privind Apa stabileste clar termenul limita pâna la care apele trebuie sa atinga un prag minim al calitatii, prin reducerea emisiilor provenite din activitatea umana, industriala si agricola.
  • Directiva: 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate orasenesti, transpusa in legislatia romaneasca prin H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate. Din H.g. fac parte integranta urmatoarele norme tehnice: NTPA-011 - prin care sunt reglementate conditiile privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti si conditiile pentru epurarea si evacuarea apelor uzate industriale; NTPA-002/2002 - prin care sunt reglementate cerintele care trebuie satisfacute de apele uzate evacuate în retelele de canalizare ale localitatilor si direct în statiile de epurare; NTPA-001/2002 - prin care sunt stabilite limitele de încarcare cu poluanti ai apelor uzate industriale si orasenesti la evacuare în receptorii naturali.
  • Directiva:76/464/EEC privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate în mediul acvatic al comunitatii, Aceasta directiva a fost transpusa în legislatia nationala prin H.G. nr. 118/2002 referitoare la Programul de Actiune pentru reducerea poluarii apelor de suprafata si subterane cauzata de evacuarea anumitor substante periculoase. Aceasta hotarâre a pus bazele cadrului legal si institutional pentru prevenirea poluarii apelor de suprafata si subterane cu 35 de compusi si clase de compusi considerati "substante prioritare/prioritare periculoase".
  • Directiva: 91/676/EEC privind protectia apelor împotriva poluarii provocate de nitratii proveniti din sursele agricole. Aceasta directiva a fost transpusa în legislatia româneasca prin H.G. nr. 964/2000 pentru aprobarea Planului national de actiune pentru protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole.
  Mai jos va prezentam tabelul cu indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate in receptori naturali (rauri, lacuri, parauri, etc) si maximele admise.

ParametruUnitatea de masuraValoarea maxima admisa
Temperaturagrade C35
pHUnitati pH6,5-8,5
Materii in suspensiemg/l35,0
Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) 1)mg O2/l20,0 (25,0)
Consum chimic de oxigen – CCO-Cr 1)mg O2/l70,0 (125,0)
Azot amoniacal (NH4+)mg/l2,0
Azot total (N total)mg/l10,0
Azotati (NO3-)mg/l25,0
Azotiti (NO2-)mg/l1,0
Fosfor total (P total)mg/l1,0
Cianuri totale (CN-)mg/l0,1
Sulfuri si hidrogen sulfurat (S2-)mg/l0,5
Sulfiti (SO32-)mg/l1,0
Sulfati (SO42-)mg/l600
Fenoli antrenabili cu vapori de apa (C6H5OH)mg/l0,3
Substante extractibile cu solventi organicimg/l20,0
Produse petrolieremg/l5,0
Detergenti sinteticimg/l0,5
Plumb (Pb2+)mg/l0,2
Cadmiu (Cd2+)mg/l0,2
Crom total (Cr3+ + Cr6+)mg/l1,0

Nota 1) Valorile de 20 mg O2/l pentru CBO5 si 70 mg O2/l pentru CCO(Cr) se aplica in cazul statiilor de epurare existente sau in curs de realizare. Pentru statiile de epurare noi, extinderi sau retehnologizari, preconizate sa fie proiectate dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari, se vor aplica valorile mai mari, respectiv 25 mg O2/l pentru CBO5 si 125 mg O2/l pentru CCO(Cr).